Culemborg 700

 

Open Monumentendag / Cultureel festival

Spiegel van de Culemborgse samenleving

Culemborg kent veel verschillende culturen en religies, er wonen mensen vanuit alle windstreken en dat al vanaf de Middeleeuwen - momenteel meer dan 80 verschillende nationaliteiten. De Stichting Open Monumentendag wil in 2018 mensen bij elkaar brengen, door samen te eten, samen op te treden en samen te dansen. Tijdens een kleurrijk festival worden dansen, klederdracht, en andere culturele en culinaire aspecten van inwoners uit verschillende landen voor het voetlicht gebracht. Het gaat om inwoners van Culemborg en omstreken, volwassenen en jongeren, uit o.a. Nederland, Suriname, Molukken, Marokko, Turkije, de Balkan, Polen, Zuid Afrika, enz..

Volksdansgroep Oriënt is gevraagd om het dansfestijn op deze dag mede te organiseren.

Open Monumentendag 2018 heeft als thema "Verbinden!". Met dat thema willen wij graag aan de gang en dat zo breed mogelijk uitwerken met dans! Volksdansen is immers werelddansen! Culemborg heeft zoveel nationaliteiten in haar stad en hoe mooi zou dat zijn om hen, of een vertegenwoordiging daarvan, tijdens Culemborg 700 op de Markt samen te laten dansen!

Het idee is om met medewerking van alle dansgroepen uit Culemborg een verrassingsdans te organiseren op zaterdag 8 september 2018. Iedereen mag meedoen! Dans je niet al bij een van de Culemborgse dansverenigingen, dan geeft Oriënt je de gelegenheid om je op te geven en bij ons de dans - die eenvoudig zal zijn - aan te leren.

Geef je op en je krijgt bericht van de stand van zaken en waar en wanneer er geoefend zal gaan worden!

Je kunt het gemakkelijkst even e-mailen naar orient@zonnet.nl of even bellen 0345-518439