Maandag 9 januari 2012

Nieuwjaarsbal

 


 

 

 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       

 

Ook dit jaar weer de mand met lieve wensen van Petra.
 

 

 
     
 
Natuurlijk weer even samen terugkijken op het afgelopen jaar!
   

Jubileum en afscheid met erelidmaatschap Elly Lommers

Per 1 januari 2012 heeft Elly Lommers te kennen gegeven haar lidmaatschap op te zeggen. Zij is vanaf het allereerste begin lid en betrokken geweest bij onze verening. Ze is 44 jaar geleden begonnen met dansen in de Piep-Inn bij Pater Ben van Rhoden en is dus eigenlijk al langer lid dan de vereniging officieel bestaat en dat is in 2012 40 jaar. Daarvan is zij ook een periode bestuurslid geweest en altijd heel betrokken geweest bij de vereniging, wij herinneren ons met name nog het heerlijke appelgebak bij de ledenvergaderingen. Zij gaat nu wat meer van haar vrijheid genieten en nog wat vaker op vakantie, haar andere grote hobby!

Het bestuur heeft besloten om Elly de primeur te geven en haar een Erelidmaatsschap aan te bieden voor de rest van haar leven.

Ze blijft altijd welkom bij de vereniging zoals op de Nieuwjaarsbals, gastworkshops en alle andere activiteiten.

 

 
     

Bestuur in 1981: Sonja Roos, Nicolette van Dam, Titus van den Hurk, Sieuwke de Vries, Elly Lommers, Lisette Couwenberg en Liesbeth van Jaarsveld.

 

Petra wordt bedankt voor het gezellige Nieuwjaarsbal!

 

 

 
     
 
     
 
     
 

Tot volgend jaar!